เฮ้งชัยแสงเทรดดิ้ง (1981)

“มืออาชีพด้านอะลูมิเนียม”

เฮ้งชัยแสง เป็นผู้ผลิต-จำหน่ายอะลูเนียมไทยเม็ททอล และสินค้าคุณภาพครบวงจรไปยังคู่ค้าทั่วประเทศ

ตรง

ตรงความต้องการ
ซื่อตรง

ครบ

ครบวงจร
ครบครัน

เร็ว

บริการเร็ว
ส่งเร็ว

สินค้าแนะนำ

อะลูมิเนียม

อุปกรณ์ติดตั้ง