ซีลาย – ชุดทำฝ้า ผนังเบา, ยิปซั่ม

ผลิต-จำหน่ายซีลาย ชุดทำฝ้า ผนังเบา และยิปซั่ม

ซีลาย

โครงตัว C โครงตัว U

อุปกรณ์ยึดโครงสร้าง

ยิปซั่ม, ปูน

ทีบาร์, ทีซอย, ฉาก