ประวัติความเป็นมา

จาก 3 ห้องแถวริมถนนบรรทัดทอง

เฮ้งชัยแสง เป็นผู้มีประสบการณ์กว่า 50 ปี ในธุรกิจอะลูมิเนียม และวัสดุก่อสร้าง โดยเริ่มจากการเป็นช่างไม้รับทำเฟอร์นิเจอร์ย่านถนนบรรทัดทอง เขตปทุมวัน หลังจากนั้นได้เริ่มรับติดตั้งงานอะลูมิเนียม จากงานเล็กๆ จนสามารถเติบโตมาเป็นร้านค้าปลีกอะลูมิเนียมเส้นจนเป็นผู้ค้าส่งอะลูมิเนียมรายใหญ่ของประเทศ

จากผู้ค้าส่งสู่โรงงานไทยเม็ททอล

ในช่วงปี 2528 ได้ขยายธุรกิจไปเป็นผู้ผลิตอะลูมิเนียมเส้น โรงงานไทยเม็ททอล เพื่อตอบสนองการใช้งานอะลูมิเนียมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย จนได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปี 2530-2550 ได้พัฒนามาเป็นผู้ค้าส่งอะลูมิเนียมไทยเม็ททอลและสินค้าที่เกี่ยวข้องไปยังคู่ค้าทั่วประเทศ โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์ให้การบริการและการสนับสนุนคู่ค้าทุกประเภทธุรกิจ
ด้วยความต้องการการใช้อะลูมิเนียมที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2553 เฮ้งชัยแสงได้ขยายคลังสินค้าไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสินค้า และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของคู่ค้ามากยิ่งขึ้น

สิ่งสำคัญที่เฮ้งชัยแสงยึดมั่นคือ ความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานด้วยอะลูมิเนียมไทยเม็ททอลที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง 100% เพื่อให้ผู้ใช้งาน หรือเจ้าของบ้าน เกิดความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าของเรา

ปัจจุบันบริษัทเฮ้งชัยแสง คือ ผู้จัดจำหน่าย อะลูมิเนียมไทยเม็ททอล ไปยังคู่ค้าทั่วประเทศ โดยเน้นการบริการลูกค้า ทุกกลุ่มทุกประเภท และพัฒนาสินค้า ที่ตอบโจทย์ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นชุดประตู-หน้าต่าง, ชุดประกอบตู้, ชุดห้องเย็น, ชุดประกอบรถบรรทุก และชุดอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงได้รับการยอมรับจนสามารถส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้

วิสัยทัศน์ (VISION)

HCS คือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าอะลูมิเนียมที่ได้มาตรฐานสากลไปยังคู่ค้าทุกประเภท

พันธกิจ (MISSION)

มากกว่าการให้บริการ คือ มาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ