มั่นใจเลือกเฮ้งชัยแสง

ตรง

มั่นใจเลือกเฮ้งชัยแสง ได้สินค้า “ตรงความต้องการ” และ “ตรงเวลา”
จากประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และคู่ค้าทั่วประเทศ พิสูจน์ถึงความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ

เร็ว

การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ ที่เน้นการ “บริการที่รวดเร็ว” พร้อมด้วยทีมงานจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิถาพ ทำให้สามารถ “ส่งสินค้ารวดเร็ว” ใกล้-ไกล ทั่วประเทศ

ครบ

เฮ้งชัยแสงให้คุณได้มากกว่าสินค้า เราให้บริการ “ครบวงจร” (one stop service) มีความ “ครบครัน” ด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถจัดเก็บสินค้าที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าประหยัดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และประหยัดเวลาในการจัดหาสินค้า